Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

V. Hoe voeg ik gebruikers toe/hoe inactiveer ik gebruikers in mijn account? (NL): 000003454

Article Number: 000003454

Let op: Als u de beheerder bent en u moet uw Taulia-account verwijderen/sluiten, contacteer dan het AP-team van uw klant.

 

Alleen gebruikers met beheerrechten kunnen een nieuwe gebruiker aanmaken:

1- Inloggen op de Start pagina van het portaal

2 - Naar Instellingen > Gebruikersmanager gaan (menubalk rechtsboven) 
 


 

3 - Op het scherm van Nieuwe Gebruiker Aanmaken voegt u de E-mail,Voornaam, Achternaam van de nieuwe gebruiker toe en kiest u Functie (zie lijst met functies onderaan deze pagina)
 


 

4 - Klik op Gebruiker Aanmaken

Er zal een e-mail aan de nieuwe gebruiker worden gestuurd, waarin deze uitgenodigd wordt zich aan te melden voor het portaal.

LET OP: Als u wilt: Uitnodiging Opnieuw SturenGebruiker Inactiveren of Gebruiker Heractiveren; dat kan onder de kolom Acties door  te selecteren:
 


 

De onderstaande tabel vermeldt de bij elke gebruikersfunctie horende rechten:

Let op: Iedereen kan aanbiedingen van vroege betaling goedkeuren behalve voor de functies Alleen-lezen.
 

 

 

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: configuration guide: 000010689

Configuration guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It