Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Q. Hvordan starter jeg/slutter jeg å motta e-postvarsler? (NO): 000003629

Article Number: 000003629

Taulia-portalen genererer e-postvarsler mot visse aktiviteter i portalen. Du kan motta et e-postvarsel når en ny innkjøpsordre er tilgjengelig, ny betaling, ny melding eller når det er et tilbud om å motta tidlig betaling!
 

VARSEL OM SAMMENSLÅTTE KONTOER - Hvis du har en sammenslått konto (tilgang til mer enn en klient som bruker den samme e-postadressen), vil du ikke kunne slå av varsler fra en spesifikk klient. Dette betyr at hvis du har tilgang til klient X, Y og Z, men du bare vil ha varsler fra X, er dette for øyeblikket ikke mulig.
 

For å starte eller avslutte e-postvarsler, følg trinnene under. 

1 - Logg inn på Hjemmesiden på portalen

2 - Gå til Innstillinger > Profil fra menylinjen oppe til høyre
 

 
 

3 - Scroll ned til Innstillinger for e-postvarsler
 


 

4 - Velg Delta eller Avstå for:

  • Ny innkjøpsordre
  • Tidlig betaling tilgjengelig
  • Ny melding
  • Ny betaling
  • Tidlig betaling godkjent
  • Faktura avvist
  • eSend-faktura godkjent
  • eSend-faktura krever evaluering

5 - Scroll til bunnen av siden og klikk på "Lagre profil"

 

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

AR Financing Receivables Invoices: 000010698

Easily view all of your AR Financing invoices, view and request AR Financing early payments, and view payments associated with AR Financing invoices from the Receivables Invoices page.

Invoice failing with Transmission Error.: 000010633

This article explains what to be checked when the supplier reports their invoice has failed submission and shows in the portal status INCOMPLETE failing due to Transmission Error.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It