Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Varför har min faktura avslagits/ogiltigförklarats?: 000006294

Article Number: 000006294

Observera - Denna funktion är kanske inte tillgänglig via din portal.

Kunden kan ange en orsak till varför en faktura avslås, eller markeras som ofullständig eller ogiltig, och kan även ange orsaker till andra tillgängliga statusar. Detta kan även visa om din faktura är godkänd eller väntar på att godkännas. För att se status/orsak för en faktura:

1 - Håll muspekaren över statusen för att detta meddelande ska visas:

2 - Meddelandet informerar om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

3 - Om ingen orsak visas, kontakta kundens bokföringsavdelning. Om din kund har aktiverat meddelandefunktionen, markera numret på aktuell faktura och välj “Skicka meddelande”. Du kan därefter rikta förfrågan om fakturan direkt till din kund.

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. My supplier did not receive the Taulia enrollment invitation email. How can I resend it?: 000008748

Explanation of how to adjust a supplier email address and resend a supplier enrollment invitation.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It