Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Varför har min faktura avslagits/ogiltigförklarats?: 000006294

Article Number: 000006294

Observera - Denna funktion är kanske inte tillgänglig via din portal.

Kunden kan ange en orsak till varför en faktura avslås, eller markeras som ofullständig eller ogiltig, och kan även ange orsaker till andra tillgängliga statusar. Detta kan även visa om din faktura är godkänd eller väntar på att godkännas. För att se status/orsak för en faktura:

1 - Håll muspekaren över statusen för att detta meddelande ska visas:

2 - Meddelandet informerar om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

3 - Om ingen orsak visas, kontakta kundens bokföringsavdelning. Om din kund har aktiverat meddelandefunktionen, markera numret på aktuell faktura och välj “Skicka meddelande”. Du kan därefter rikta förfrågan om fakturan direkt till din kund.

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: installation guide.: 000010690

Installation guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It