Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak znaleźć lub wyświetlić szczegóły płatności?: 000006286

Article Number: 000006286

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

 

Przypomnienie! W przypadku problemów lub rozbieżności dotyczących płatności, należy zwrócić się do działu obsługi zobowiązań księgowych klienta. W systemie Taulia nie można tworzyć lub realizować płatności.

Aby wyświetlić szczegóły płatności, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu (portal.taulia.com).

2 - Kliknij Moje płatności w menu Linków szybkiego dostępu.

3 - Wprowadź Numer referencyjny płatności lub wyszukaj go na liście zapisanych płatności.

4 - Kliknij hiperłącze numeru referencyjnego płatności w kolumnie Nr ref. płatności.

Zostaną wyświetlone wszystkie faktury (oraz korekty faktur), które zostały zapłacone / skorygowane z użyciem numeru referencyjnego płatności powiązanego hiperłączem.

Masz do wyboru następujące opcje:

  • Pobierz dane dotyczące płatności w formacie XML, PDFlub CSV.
  • Wyślij wiadomość do klienta, aby zapytać o płatność (jeśli funkcja jest dostępna).

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: installation guide.: 000010690

Installation guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It