Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail?: 000006279

Article Number: 000006279

Portal bazujący na systemie firmy Taulia generuje powiadomienia e-mail na podstawie aktywności w portalu. Możesz otrzymać powiadomienie e-mail, gdy pojawi się nowe zamówienie, nowa płatność lub wiadomość czy też opcja wcześniejszej płatności.

UWAGA DOTYCZĄCA POŁĄCZONYCH KONT! Jeśli korzystasz z połączonych kont (dostęp do więcej niż jednego klienta za pomocą tego samego adresu e-mail), nie możesz wyłączyć powiadomień dotyczących konkretnego klienta. A zatem jeśli masz dostęp do klienta X, Y oraz Z, ale chcesz otrzymywać tylko powiadomienia dotyczące klienta X, nie masz możliwości skorzystania z tego typu ustawień w bieżącej wersji systemu. 

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia e-mail, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Wybierz Ustawienia > Profil z paska menu u góry po prawej stronie.

 

3 - Przewiń do Ustawień powiadomień e-mail.

4 - Wybierz Włącz lub Wyłącz powiadomienie, gdy pojawi się:

  • Nowe zamówienie
  • Opcja wcześniejszej płatności
  • Nowa wiadomość
  • Nowa płatność
  • Akceptacja wcześniejszej płatności
  • Odrzucona faktura
  • Akceptacja faktury eSend
  • Uwaga dotycząca faktury eSend

5 -  Przewiń na dół strony i kliknij Zapisz profil.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

AR Financing Receivables Invoices: 000010698

Easily view all of your AR Financing invoices, view and request AR Financing early payments, and view payments associated with AR Financing invoices from the Receivables Invoices page.

Invoice failing with Transmission Error.: 000010633

This article explains what to be checked when the supplier reports their invoice has failed submission and shows in the portal status INCOMPLETE failing due to Transmission Error.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It