Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak szukać faktur?: 000006281

Article Number: 000006281

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

 

Faktury przesłane za pośrednictwem portalu są dostępne w menu Moje faktury. Faktury wysłane poza portalem także mogą zostać udostępnione w portalu w zależności od ustawień klienta. Jeśli faktura została przesłana poza portalem i nie jest widoczna w portalu, skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Aby znaleźć fakturę w portalu dostawcy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Kliknij Moje faktury w menu Linków szybkiego dostępu.

3 - Wprowadź Numer faktury w polu wyszukiwania faktur i kliknij Szukaj. Możesz także wyszukać fakturę po numerze Zamówienia lub po Statusie faktury.

 

WYSZUKIWANIE PRZY UŻYCIU SYMBOLI WIELOZNACZNYCH

Jeśli grupa faktur zawiera ten sam prefiks, dodaj symbol * po ostatnim znaku. Zostaną wyświetlone faktury z takim samym prefiksem. Przykład: Jeśli faktura ma numer 123456, wprowadź 123* w polu numeru faktury, a następnie kliknij Szukaj.

W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie faktury rozpoczynające się od 123. Funkcja ta ma zastosowanie także do wyszukiwań dotyczących zamówień i płatności.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: configuration guide: 000010689

Configuration guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It