Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak szukać faktur?: 000006281

Article Number: 000006281

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

 

Faktury przesłane za pośrednictwem portalu są dostępne w menu Moje faktury. Faktury wysłane poza portalem także mogą zostać udostępnione w portalu w zależności od ustawień klienta. Jeśli faktura została przesłana poza portalem i nie jest widoczna w portalu, skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Aby znaleźć fakturę w portalu dostawcy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Kliknij Moje faktury w menu Linków szybkiego dostępu.

3 - Wprowadź Numer faktury w polu wyszukiwania faktur i kliknij Szukaj. Możesz także wyszukać fakturę po numerze Zamówienia lub po Statusie faktury.

 

WYSZUKIWANIE PRZY UŻYCIU SYMBOLI WIELOZNACZNYCH

Jeśli grupa faktur zawiera ten sam prefiks, dodaj symbol * po ostatnim znaku. Zostaną wyświetlone faktury z takim samym prefiksem. Przykład: Jeśli faktura ma numer 123456, wprowadź 123* w polu numeru faktury, a następnie kliknij Szukaj.

W wynikach wyszukiwania zostaną wyświetlone wszystkie faktury rozpoczynające się od 123. Funkcja ta ma zastosowanie także do wyszukiwań dotyczących zamówień i płatności.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

AR Financing Receivables Invoices: 000010698

Easily view all of your AR Financing invoices, view and request AR Financing early payments, and view payments associated with AR Financing invoices from the Receivables Invoices page.

Invoice failing with Transmission Error.: 000010633

This article explains what to be checked when the supplier reports their invoice has failed submission and shows in the portal status INCOMPLETE failing due to Transmission Error.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It