Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak sprawdzić status faktury?: 000006282

Article Number: 000006282

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury.

4 - Większość klientów podaje uzasadnienie dla aktualnego statusu faktury. Najedź kursorem myszy na status faktury, aby zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące jej aktualnego statusu.

W przypadku pytań dotyczących powodów odrzucenia lub unieważnienia faktury skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta, jeśli po najechaniu kursorem myszy na status faktury, nie wyświetla się żadne uzasadnienie.

Jeśli faktura jest nadal przetwarzana, chociaż termin płatności upłynął i płatność powinna zostać już uregulowana, skontaktuj się również z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Jeśli faktura jest oznaczona jako niekompletna, najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć, dlaczego faktura nie została zaakceptowana. Wybierz polecenie Uzupełnij w menu Akcje, aby skorygować fakturę przed jej ponownym przesłaniem.

Poniżej przedstawiono możliwe statusy faktur:

 • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
 • Przesyłana – faktura jest w trakcie przesyłania do systemu księgowego klienta.
 • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
 • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
 • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
 • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
 • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
 • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje szczegółowe w sytuacji, gdy faktura jest przetwarzana, jak na przykład:

 • Blokada ilościowa – klient zablokował fakturę i należy skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia.

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. My supplier did not receive the Taulia enrollment invitation email. How can I resend it?: 000008748

Explanation of how to adjust a supplier email address and resend a supplier enrollment invitation.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It