Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak sprawdzić status faktury?: 000006282

Article Number: 000006282

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury.

4 - Większość klientów podaje uzasadnienie dla aktualnego statusu faktury. Najedź kursorem myszy na status faktury, aby zobaczyć dodatkowe informacje dotyczące jej aktualnego statusu.

W przypadku pytań dotyczących powodów odrzucenia lub unieważnienia faktury skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta, jeśli po najechaniu kursorem myszy na status faktury, nie wyświetla się żadne uzasadnienie.

Jeśli faktura jest nadal przetwarzana, chociaż termin płatności upłynął i płatność powinna zostać już uregulowana, skontaktuj się również z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Jeśli faktura jest oznaczona jako niekompletna, najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć, dlaczego faktura nie została zaakceptowana. Wybierz polecenie Uzupełnij w menu Akcje, aby skorygować fakturę przed jej ponownym przesłaniem.

Poniżej przedstawiono możliwe statusy faktur:

 • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
 • Przesyłana – faktura jest w trakcie przesyłania do systemu księgowego klienta.
 • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
 • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
 • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
 • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
 • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
 • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
 • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje szczegółowe w sytuacji, gdy faktura jest przetwarzana, jak na przykład:

 • Blokada ilościowa – klient zablokował fakturę i należy skontaktować się z nim w celu wyjaśnienia.

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It