Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak sprawdzić powód odrzucenia lub unieważnienia faktury?: 000006284

Article Number: 000006284

Uwaga! Ta funkcja może być niedostępna w twoim portalu.

Twój klient może uzasadnić, dlaczego faktura ma status odrzuconej, unieważnionej lub niekompletnej, czy też podać uzasadnienia dotyczące innych możliwych statusów. Uzasadnienie może także wskazywać, na jakim etapie zatwierdzania znajduje się faktura. Aby zobaczyć status lub uzasadnienie faktury, wykonaj następujące czynności:

1 - Najedź kursorem myszy na status, aby wyświetlić komunikat:

2 - Zapoznaj się z treścią komunikatu dotyczącą możliwych następnych kroków.

3 - W przypadku braku uzasadnienia skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta. Jeśli klient ma włączoną funkcję przesyłania wiadomości, wybierz w formularzu numer danej faktury, a następnie wybierz opcję Wyślij wiadomość. Dzięki temu zapytanie dotyczące faktury trafi bezpośrednio do niego.

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Payables Financing - Rate Groups and Supplier Assignment: 000010695

Taulia’s Payables Financing settings allow you to set up and control the funding types, rates, business unit restrictions, liquidity limits, and calendar settings for the payables financing programs offered to your suppliers.

Q. What invoice status information can my suppliers see?: 000008758

Information about the various invoice statuses and how a supplier can see a detailed status description.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Overview and usage of the Taulia Credit Note Blocking solution.: 000008766

This article explains the standard way credit notes are handled on the Taulia platform for buyers set on the standard credit note blocking solution.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It