Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Jak dodać lub dezaktywować konto użytkownika?: 000006280

Article Number: 000006280

Uwaga! Jeśli pełnisz funkcję Administratora i chcesz usunąć / zamknąć swoje konto w systemie Taulia, skontaktuj się z działem obsługi zobowiązań księgowych klienta.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami Administratora mogą tworzyć nowych użytkowników:

 

1- Zaloguj się na Stronie głównej portalu.

2 - Wybierz Ustawienia > Menedżer użytkowników (pasek menu u góry po prawej stronie). 

3 - Na ekranie Utwórz nowego użytkownika dodaj E-mail, ImięNazwisko nowego użytkownika, a następnie wybierz Funkcję (zobacz listę funkcji poniżej na tej stronie).

4 - Kliknij Utwórz użytkownika.

Do nowego użytkownika zostanie wysłane zaproszenie e-mail do rejestracji w portalu.

UWAGA! Jeśli chcesz Ponownie wysłać zaproszenie, Dezaktywować użytkownika lub Reaktywować użytkownika, skorzystaj z opcji w kolumnie Akcje, wybierając ikonę :

Poniższa tabela zawiera wykaz uprawnień powiązanych z określoną funkcją użytkownika:

Uwaga! Opcje wcześniejszych płatności mogą być zatwierdzane przez wszystkich z wyjątkiem użytkowników posiadających funkcję z uprawnieniami tylko do odczytu.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. My supplier did not receive the Taulia enrollment invitation email. How can I resend it?: 000008748

Explanation of how to adjust a supplier email address and resend a supplier enrollment invitation.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It