Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Hvordan sjekker jeg faktura-statusen min?: 000006302

Article Number: 000006302

Du kan sjekke faktura-statusen din ved å gjøre følgende:

1 - Fra portalens hjemmeside, gå til Mine fakturaer.

2 - Søk etter fakturanummeret ditt.

3 - I feltet for søkeresultater, se under "Status". Denne kolonnen viser den nåværende statusen for fakturaen din.

4 - De fleste kunder oppgir en grunn for den nåværende statusen til fakturaen. Hold musen din over fakturastatusen for å se mer informasjon om den nåværende statusen for fakturaen din.

Kontakt din kundes AP-team hvis du har noen spørsmål om hvorfor en faktura ble avvist eller er ugyldig hvis ingen årsak er oppgitt når du holder musen din over fakturastatusen.

Hvis en faktura fortsatt er "under fremstilling", men skulle ha vært betalt fordi betalingsperioden har utløpt, kontakt din kundes AP-team i tillegg.

Hvis en faktura viser "Ufullstendig", hold musen din over "Ufullstendig"-statusen for å se hvorfor fakturaen ikke ble akseptert. Velg "Fullfør" i Handlinger-menyen for å fikse fakturaen før den sendes inn på nytt. 

Under er de mulige fakturastatusene:

 • Tidlig betaling tilgjengelig - fakturaen er godkjent for betaling og kvalifiserer for tidlig betaling
 • Sendes inn - en faktura er i ferd med å bli levert til din kontos regnskapssystem
 • Under fremstilling - betyr at kunden ikke er klar til å godkjenne og betale denne fakturaen ennå.
 • Ufullstendig - en rettelse må foretas på fakturaen. Hold musen din over fakturastatusen "Ufullstendig" og se årsak. Du kan fikse fakturaen ved å velge"Fullfør" og klikke på tannhjul-ikonet
 • Godkjent - fakturaen er betalingsklar og venter på å bli betalt innen forfallsdatoen. I mellomtiden kan det inntreffe at tidligere betaling blir anmodet.
 • Betalt - fakturaen har blitt betalt, betalingsreferansen er koblet
 • Avvist - kunden avviste fakturaen permanent og du må sende inn fakturaen på nytt.
 • Utkast - fakturaen har blitt opprettet, men er IKKE sendt inn ennå.
 • Ugyldig -  fakturaen har blitt kjent ugyldig i din kundes AP-system og må sendes inn på nytt.
 • Klarert - fakturaen har blitt utlignet av en kreditnota

 

Noen klienter kan i tillegg dele flere detaljer med deg hvis en faktura er "under fremstilling", som:

 • Quantity Block - kunden har satt fakturaen din på sperre og du må kontakte dem for å løse det.

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: installation guide.: 000010690

Installation guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It