Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Hur kontrollerar jag status för min faktura?: 000006292

Article Number: 000006292

Du kan kontrollera status för din faktura genom att göra följande:

1 - Från portalens startsida, gå till Mina Fakturor.

2 - Sök efter fakturanumret.

3 - I sökresultatet, titta under “Status”. Denna kolumn visar aktuell status för din faktura.

4 - De flesta kunder anger en orsak till fakturans aktuella status. Håll musen över fakturans status för att se ytterligare information om din fakturas aktuella status.

Kontakta kundens faktura-avdelning om du har frågor beträffande varför en faktura har avslagits eller ogiltigförklarats om du inte ser någon förklaring när du håller musen över fakturans status.

Om en faktura fortfarande är "under bearbetning" fast den borde ha varit betald eftersom dess förfallodatum har passerats, kontakta kundens faktura-avdelning även i detta fall.

Om en faktura visas som "ofullständig", håll musen över statusen  "ofullständig" för att se varför fakturan inte har blivit godkänd. Välj "Komplettera" under menyn Åtgärder för att komplettera fakturan innan den skickas igen.

Nedan visas möjliga statusar för fakturor:

 • Tidig betalning tillgänglig - fakturan har attesterats för betalning och har även godkänts för tidig betalning.
 • Registrerad - en faktura är registrerad i kundens bokföringssystem.
 • Under bearbetning - betyder att kunden ännu inte är redo att godkänna och betala denna faktura.
 • Ofullständig - en korrigering av denna faktura behövs. Håll musen över fakturans statusangivelse "Ofullständig" för att se orsaken. För att komplettera fakturan ska du välja "Komplettera" genom att klicka på ikonen med kugghjulen.
 • Godkänd - fakturan är attesterad för betalning och kommer att betalas senast på förfallodatum. Under tiden kan en tidigare betalning begäras.
 • Betald - fakturan är betald, betalningsreferensen är länkad
 • Avslagen - kunden har avslagit fakturan och du måste skicka fakturan igen.
 • Föranmäld - fakturan har skapats, men ÄR INTE skickad ännu.
 • Ogiltigförklarad - fakturan har ogiltigförklarats i kundens bokföringssystem och måste skickas igen.
 • Kvitterad - fakturan har kvitterats mot en kreditfaktura

 

Dessutom kan vissa klienter meddela ytterligare information om en faktura som är "under bearbetning", exempelvis:

 • Spärrad - kunden har spärrat din faktura och du måste kontakta dem för att kunna åtgärda detta.

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. My supplier did not receive the Taulia enrollment invitation email. How can I resend it?: 000008748

Explanation of how to adjust a supplier email address and resend a supplier enrollment invitation.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It