Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Hur kan jag söka efter/granska information om betalningar?: 000006296

Article Number: 000006296

Observera - Denna funktion är eventuellt inte tillgänglig i din portal.

Kom ihåg: Vid eventuella felaktigheter/frågor hänvisas du till bokföringsavdelningen hos din kund. Taulia är ej ansvariga för att skapa/generera betalningar.

För att granska informationen om dina betalningar/överföringar, följ nedanstående anvisningar:

1 - Logga in till portalens Startsida (portal.taulia.com)

2 - Klicka på Mina betalningar från Snabbvalsmenyn

3 - Sök genom att ange Betalningsreferensens nummer eller manuellt genom att bläddra i listan över registrerade betalningar.

4 - Klicka på länken med betalningsreferensens nummer under  Betalningsreferens.

Här kan du se alla fakturor (och kreditfakturor) som betalats eller krediterats från betalningsreferensen med det aktuella numret.

Du har följande valmöjligheter:

  • Ladda nerbetalningsinformationen i XML, PDF eller CSV-format
  • Skicka ett meddelande till din kund för att fråga om betalningen (om funktionen är tillgänglig)

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: configuration guide: 000010689

Configuration guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It