Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Hur kan jag söka efter/granska information om betalningar?: 000006296

Article Number: 000006296

Observera - Denna funktion är eventuellt inte tillgänglig i din portal.

Kom ihåg: Vid eventuella felaktigheter/frågor hänvisas du till bokföringsavdelningen hos din kund. Taulia är ej ansvariga för att skapa/generera betalningar.

För att granska informationen om dina betalningar/överföringar, följ nedanstående anvisningar:

1 - Logga in till portalens Startsida (portal.taulia.com)

2 - Klicka på Mina betalningar från Snabbvalsmenyn

3 - Sök genom att ange Betalningsreferensens nummer eller manuellt genom att bläddra i listan över registrerade betalningar.

4 - Klicka på länken med betalningsreferensens nummer under  Betalningsreferens.

Här kan du se alla fakturor (och kreditfakturor) som betalats eller krediterats från betalningsreferensen med det aktuella numret.

Du har följande valmöjligheter:

  • Ladda nerbetalningsinformationen i XML, PDF eller CSV-format
  • Skicka ett meddelande till din kund för att fråga om betalningen (om funktionen är tillgänglig)

Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How are my suppliers notified of changes to their purchase orders?: 000008751

Taulia has a feature that notifies suppliers of what has been changed by highlighting certain fields. Suppliers also get email notifications of these changes. This article describes how Taulia’s purchase order change notification feature behaves.

Q. How do I remove a supplier from my Early Payment program in SAP?: 000008749

Instructions to deactivate Early Payment offers for a supplier.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Q. How can I deactivate a supplier or a list of suppliers?: 000008755

Information on Taulia’s supplier deactivation policy.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It