Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Co oznaczają poszczególne statusy faktur?: 000006283

Article Number: 000006283

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury:

Statusy faktur:

  • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
  • Przesyłana – faktura jest przesyłana do systemu księgowego klienta.
  • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
  • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
  • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
  • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
  • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
  • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje, gdy faktura jest przetwarzana. Najedź kursorem myszy na status, aby uzyskać dodatkowe informacje.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Payables Financing - Rate Groups and Supplier Assignment: 000010695

Taulia’s Payables Financing settings allow you to set up and control the funding types, rates, business unit restrictions, liquidity limits, and calendar settings for the payables financing programs offered to your suppliers.

Q. What invoice status information can my suppliers see?: 000008758

Information about the various invoice statuses and how a supplier can see a detailed status description.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Overview and usage of the Taulia Credit Note Blocking solution.: 000008766

This article explains the standard way credit notes are handled on the Taulia platform for buyers set on the standard credit note blocking solution.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It