Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

Pfizer - Co oznaczają poszczególne statusy faktur?: 000006283

Article Number: 000006283

Status faktury możesz sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1 - Ze strony głównej portalu przejdź do Moich faktur.

2 - Wyszukaj numer faktury.

3 -  W obszarze wyników wyszukiwania zwróć uwagę na kolumnę Status. W kolumnie tej wyświetlany jest aktualny status faktury:

Statusy faktur:

  • Opcja wcześniejszej płatności – faktura została zatwierdzona i kwalifikuje się do wcześniejszej płatności.
  • Przesyłana – faktura jest przesyłana do systemu księgowego klienta.
  • Przetwarzana – klient jeszcze nie zatwierdził faktury i nie dokonał płatności.
  • Niekompletna – faktura wymaga skorygowania. Najedź kursorem myszy na status, aby zobaczyć uzasadnienie. Fakturę możesz skorygować, wybierając polecenie Uzupełnij z menu oznaczonego ikoną trybu.
  • Zatwierdzona – faktura została zatwierdzona i oczekuje na płatność zgodnie z terminem płatności. W tym okresie można poprosić o dokonanie wcześniejszej płatności.
  • Zapłacona – faktura została zapłacona, dane referencyjne płatności znajdują się pod dołączonym linkiem.
  • Odrzucona – faktura została całkowicie odrzucona przez klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Robocza – faktura została utworzona, ale NIE została jeszcze przesłana.
  • Unieważniona – faktura została unieważniona przez system zobowiązań księgowych klienta i należy przesłać ją ponownie.
  • Skorygowana – faktura została zrekompensowana za pomocą faktury korygującej.

Ponadto niektórzy klienci mogą udostępniać dodatkowe informacje, gdy faktura jest przetwarzana. Najedź kursorem myszy na status, aby uzyskać dodatkowe informacje.


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How are my suppliers notified of changes to their purchase orders?: 000008751

Taulia has a feature that notifies suppliers of what has been changed by highlighting certain fields. Suppliers also get email notifications of these changes. This article describes how Taulia’s purchase order change notification feature behaves.

Q. How do I remove a supplier from my Early Payment program in SAP?: 000008749

Instructions to deactivate Early Payment offers for a supplier.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Q. How can I deactivate a supplier or a list of suppliers?: 000008755

Information on Taulia’s supplier deactivation policy.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It