Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

F. Vilka är de olika statusarna för fakturor? (SV): 000003341

Article Number: 000003341

Du kan kontrollera statusen för din faktura genom att göra följande:

1 - Från startsidan för portalen, gå till Mina fakturor.

2 - Sök efter ditt fakturanummer.

3 - I rutan med sökresultaten, titta under "Status". Denna kolumn visar din fakturas aktuella status:
 


 

Statusar för fakturor:

  • Tidig betalning tillgänglig - fakturan har attesterats för betalning och har även godkänts för tidig betalning.
  • Registrerad- fakturan är registrerad i kundens bokföringssystem.
  • Under bearbetning - väntar på att granskas i kundens bokföringssystem.
  • Ofullständig - en korrigering av denna faktura behövs. Håll musen över fakturans statusangivelse "Ofullständigför att se orsaken. För att korrigera fakturan, välj "Kompletteragenom att klicka på ikonen med kugghjulen.
  • Godkänd - fakturan är attesterad för betalning och kommer att betalas senast på förfallodatum. Under tiden kan en tidigare betalning begäras.
  • Betald - fakturan är betald, betalningsreferensen är länkad.
  • Avslagen - kunden har avslagit fakturan och du måste skicka fakturan igen.
  • Föranmäld - fakturan har skapats, men ÄR INTE skickad ännu.
  • Ogiltigförklarad -  fakturan har ogiltigförklarats i kundens bokföringssystem och måste skickas igen.
  • Kvitterad - fakturan har kvitterats mot en kreditfaktura.

Dessutom kan vissa klienter meddela ytterligare information om en faktura som är "under bearbetning", håll muspekaren över statusen för att få mer information.

 

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

AR Financing Receivables Invoices: 000010698

Easily view all of your AR Financing invoices, view and request AR Financing early payments, and view payments associated with AR Financing invoices from the Receivables Invoices page.

Invoice failing with Transmission Error.: 000010633

This article explains what to be checked when the supplier reports their invoice has failed submission and shows in the portal status INCOMPLETE failing due to Transmission Error.

AR Financing Receivables Invoice Upload: 000010700

Easily upload new invoices to Taulia for AR financing.

Q. How do I retransfer data in bulk from SAP to Taulia?: 000008750

Information on how to mass retransfer supplier masters, purchase orders, invoices, workflow invoices and payment documents from SAP to the Taulia Platform.

Q. How can I pull log files for the Taulia POD?: 000008757

Explanation of how to pull log files for the Taulia POD service.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It