Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

F. Vilka är de olika statusarna för fakturor? (SV): 000003341

Article Number: 000003341

Du kan kontrollera statusen för din faktura genom att göra följande:

1 - Från startsidan för portalen, gå till Mina fakturor.

2 - Sök efter ditt fakturanummer.

3 - I rutan med sökresultaten, titta under "Status". Denna kolumn visar din fakturas aktuella status:
 


 

Statusar för fakturor:

  • Tidig betalning tillgänglig - fakturan har attesterats för betalning och har även godkänts för tidig betalning.
  • Registrerad- fakturan är registrerad i kundens bokföringssystem.
  • Under bearbetning - väntar på att granskas i kundens bokföringssystem.
  • Ofullständig - en korrigering av denna faktura behövs. Håll musen över fakturans statusangivelse "Ofullständigför att se orsaken. För att korrigera fakturan, välj "Kompletteragenom att klicka på ikonen med kugghjulen.
  • Godkänd - fakturan är attesterad för betalning och kommer att betalas senast på förfallodatum. Under tiden kan en tidigare betalning begäras.
  • Betald - fakturan är betald, betalningsreferensen är länkad.
  • Avslagen - kunden har avslagit fakturan och du måste skicka fakturan igen.
  • Föranmäld - fakturan har skapats, men ÄR INTE skickad ännu.
  • Ogiltigförklarad -  fakturan har ogiltigförklarats i kundens bokföringssystem och måste skickas igen.
  • Kvitterad - fakturan har kvitterats mot en kreditfaktura.

Dessutom kan vissa klienter meddela ytterligare information om en faktura som är "under bearbetning", håll muspekaren över statusen för att få mer information.

 

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: installation guide.: 000010690

Installation guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It