Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

F. Hur lägger jag till eller inaktiverar användarkonton? (SV): 000003635

Article Number: 000003635

Observera: Om du är administratör och behöver radera/stänga ditt Tauliakonto, kontakta din kunds bokföringsavdelning.

 

Endast användare med Administratörsrättigheter kan skapa en ny användare:

1- Logga in på portalens Startsida 

2 - Gå till Inställningar > Hantera användare (via menyraden högst upp) 
 


 

3 - På skärmen Skapa ny användare, lägg till den nya användarens E-postadress, Förnamn och Efternamn  och välj Roll  (se listan över roller nedanför denna sida). 
 


 

4 - Klicka på Skapa användare

Den nya användaren kommer att få ett e-postmeddelande med en inbjudan att registrera sig i portalen.

OBSERVERA: Om du behöver Skicka inbjudningen igen, Inaktivera en användare eller Återaktivera en användare kan du göra det i kolumnen Åtgärder genom att välja  :
 


 

Tabellen nedan visar vilka rättigheter som hör till varje användarroll:

ObserveraVem som helst kan godkänna erbjudanden om tidigare betalningar, utom de användare som bara har läsrättigheter.
 

User-added image

 

 

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. I have suppliers with Needs Attention status in the Taulia Buyer UI. How do I enroll them in the Taulia Platform?

Information on how to address suppliers with Needs Attention status in the Buyer UI.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Q. How to add a supplier admin for vendor account through Buyer UI?: 000009220

In the Supplier Center you can add new admin user individually or mass upload to already enrolled vendors in the Taulia Portal.

Taulia Add-on for SAP integration suite, managed gateway SP02 Release Notes: 000010692

Summary of the Service Pack 02 version of the Taulia Add-on.

Taulia add-on for SAP integration suite, managed gateway: installation guide.: 000010690

Installation guide for Taulia add-on for SAP integration suite and managed gateway.

Q. How many invitation reminders are sent to a supplier once the enrollment process is kicked off?: 000008756

Description of how Taulia sends invitation emails to suppliers. Information about frequency and volume of invitation reminders.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It