Loader

Taulia experience center

CUSTOMER SUPPORT SERVICES

Quick tips and tidbits

What’s happening at Taulia?

ALL NEWS & RESOURCES

What is Taulia

We are a technology company dedicated to helping simplify business transactions and increase cash flow through an easy to use platform.

Support Policies

Taulia Support and the entire Technical Services team is dedicated in helping you succeed. To do that, we have policies in place to show our unwavering commitment to you. Take a moment to read through our support policies to learn more.

Home /

Support Topic

F. Hur kan jag söka efter/granska information om betaln: 000003351

Article Number: 000003351

Observera - Denna funktion är eventuellt inte tillgänglig i din portal.
 

Kom ihåg: Vid eventuella felaktigheter/frågor hänvisas du till bokföringsavdelningen hos din kund. Taulia är ej ansvariga för att skapa/generera betalningar.

För att granska informationen om dina betalningar/överföringar, följ nedanstående anvisningar:

1 - Logga in till portalens Startsida (portal.taulia.com)

2 - Klicka på Mina betalningar från Snabbvalsmenyn
 


 

3 - Sök genom att ange Betalningsreferensens nummer eller manuellt genom att bläddra i listan över registrerade betalningar.
 


 

4 - Klicka på länken med betalningsreferensens nummer under  Betalningsreferens.

Här kan du se alla fakturor (och kreditfakturor) som betalats eller krediterats från betalningsreferensen med det aktuella numret.
 


 

Du har följande valmöjligheter:

  • Ladda nerbetalningsinformationen i XML, PDF eller CSV-format
  • Skicka ett meddelande till din kund för att fråga om betalningen (om funktionen är tillgänglig)

 

 

 

Reviderad 2014-01-14

 

 


Was this article helpful?

   

TOP FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. My supplier did not receive the Taulia enrollment invitation email. How can I resend it?: 000008748

Explanation of how to adjust a supplier email address and resend a supplier enrollment invitation.

Taulia Add-on for SAP 5.0 Release Notes: 000010691

Summary of the 5.0 version of the Taulia Add-on, released September 2023.

Q. How to retransfer a purchase order (PO) from SAP to the Taulia portal?: 000010696

Instruction on how to retransfer a PO from SAP to the Taulia portal.

AR Financing Receivables Payments: 000010699

Easily view and download AR Financing payment data from the Receivables Payments page.

Q. What is 2FA authentication and how do I enable/disable two-factor authentication?: 000010637

Learn how to turn on/off two-factor authentication, a feature that enables you to add an extra layer of security to your Taulia account.

Still can’t find what you’re looking for? Contact Support

Still can’t find what you’re looking for?

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed et ligula non.”

Vanessa, Technical Services Manager

Important Message
Got It